ÇAKRA ŞİFASI: Solar Pleksus Çakranızı Açmak Neden Önemli

Sağlıklı bir bedene, zihne ve ruha sahip olmanın anahtarı çakralara iyi bakmaktan geçer. Dengeli olmalarını sağlamak bize kendimiz hakkında derin fikirler verir ve hayal edebileceğimizin de ötesinde bir dönüşümü gerçekleştirir. Solar Pleksus Çakranın ana teması güç ve dayanıklılıktır. Bu nedenle bu çakranın iyileşmesi kendini tanımaya, netliğe, bütünlüğe ve bireysel olarak performansını gösterebilmeye yol açar.

Solar Pleksus Çakra ile çalışmak, muazzam bir büyüme ve farkındalık için fırsattır. Ruhsal ve fiziksel varlıklarımızın birçok parçasıyla bağlantılıdır. Enerji meridyenlerinden biri olarak gelişimimizin önemli bir parçası olarak hareket eder.

Peki nedir bu Pleksus Çakra? İçgüdüsel bir karar almak dediğimizde sezgilerimizi kullanarak bir yol çizeceğimizi ifade ederiz. İşte bu sezgilerimiz Solar Pleksus Çakramızda bulunur. Önemli bir sinir demeti olan Solar Pleksus karın bölgemizde göbeğin hemen üzerinde diyaframın orada yer alır. Buna bağlı çakramız da dolayısıyla buradadır ve canlı sarı renk ile bağlantılıdır. Zaten Solar kelime olarak “Güneş” anlamına gelmektedir. Bu bağlı olduğu renkle olan ilişkisini açıklar. Heyecanlandığımızda neden bu duyguyu karnımızda hissettiğimize dair ufak bir ipucudur bu. Bu çakra, vücudunuzdaki 3. kişisel gücünüzden ve değerlilik hislerinizden sorumludur. Benlik saygısı yani öz güven ile ilgili her şey buradan yönetilir. Dolayısıyla Solar Pleksus çakranızı dengelediğinizde , her türlü meydan okumayı yapabileceğiniz gibi kendinizi dünyanın tepesinde hissedersiniz. Güçlü, pozitif ve verimli hissetmek dengelenmiş bir çakra ile ilişkilidir. Dolayısıyla, daha mutlu ve tatmin olmuş bir hayat istiyorsak Solar Pleksus Çakraya yönelmeliyiz.

Solar Pleksus Çakranın Temaları

· Zihniyet

· Düşünce ve inançlar

· Kişilik

· Özgüven

· Sabır

· Güç

· Verimlilik

· İç Kimlik ve İç Çocuğun Entegrasyonu

· Akıl ve Zeka

· Bilinçaltı

Dengelenmemiş Solar Pleksus Çakranın Belirtileri Bir diğer adı Manipura olan Solar Pleksus Çakrayı güçsüzleştirmek için özel bir şey yapmanız gerekmez. Kötü bir geribildirim, bir eleştiri, sevgi eksikliği veya cehalet yeterli olabilir. Derin anksiyete, kronik stres, kararsızlık ve düşük benlik saygısı en sık görülen zihinsel belirtilerdir. Tıkanmış ve zayıf bir çakra, esas olarak aşırı uçlarda ve genellikle aşırı yük, umutsuzluk, korku ve öfke duygularında kendini gösterir. Etkilenen kişiler hayatı güçsüzlük ve değersizlik filtresiyle algılarlar. Hayatın zorlukları karşısında bunalmış hissederler ve duygusal olarak son derece dengesizdirler.

Solar Pleksus Çakranın tıkanmış olmasının pek çok farklı etkileri olabilir. Örneğin; güçsüzlük, öfke, ilgisizlik, depresyon, umutsuzluk, kendinden nefret etme, kontrol çılgınlığı ve öz sınırların kaybı olarak kendini gösterebilir. Etkilenen kişilerin genellikle iradeleri zayıflar, ya kendilerini tamamen bırakırlar ya da kontrol çılgınlığından muzdarip olurlar. İradesizliklerinin tetiklediği, bilinçsizce kendilerini başkalarının istek ve fikirlerine bağlama ihtiyacı ortaya çıkar. Fakat bu defa da ihtiyaçlarının ve sınırlarının göz ardı edilmesi konusunda hissettikleri hayal kırıklıkları nedeniyle aniden ve beklenmedik öfke patlamaları yaşarlar.

Rahatsız Solar Pleksus Çakralı insanlar genellikle kendilerini kurban gibi hissederler ve kolayca bağımlılıklara sahip olurlar. Sevilmeme korkusuyla kendilerini hızla ihmal edilmiş hissederler ve pek çok şeyi gözden kaçırırlar. Genellikle kıskançlık ve acı çekmekle boğuşurlar. Kendileri hakkındaki olumsuz inançları nedeniyle öz güven kaybı kendinden nefret etmeye kadar gidebilir. Utangaçtırlar ve toplumlarında nadiren liderlik rolü üstlenirler.

Solar Pleksus Çakranın rahatsızlığı nedeniyle deneyimler ve duygular sağlıklı bir şekilde sindirilemez. Etkilenen insanlar bu duygular tarafından boğulmuş hissederler ve onlarla başa çıkamayacaklarına inanırlar. Bu nedenle, etkilenen kişiler genellikle ezici duygularını bastırır ve kontrolsüz duygusal patlamalara eğilim gösterirler. Genellikle kendi yaşanmamış olumsuz duygularını diğer insanlara ve hayata yansıtırlar. Zayıf bir Solar Pleksus Çakra’ya sahip insanlar genellikle eşlerine/partnerlerine bağımlı bir ilişki yaşarlar. Bir çoğu da sürekli yorgun hisseder, bu da aşırı tembellikle kendini gösterir.

Solar Pleksus Çakradaki fiziksel düzeydeki tıkanıklıklar karın organlarıyla ilgili sorunlarda ortaya çıkabilir. Sindirim problemleri, kilo problemleri, aynı zamanda karaciğer, safra kesesi, dalak veya pankreastaki bozukluklar tıkanmış bir Solar Pleksus Çakrayı gösterebilir.

Solar Pleksus Çakranızın İyileşmeye İhtiyacı Olduğunu Gösteren 17 İpucu

· Sindirim Problemleri

· Kendinden Nefret Etme

· ÖZ Saygı ve Öz güven Eksikliği

· Benmerkezci Davranış

· Bağımlılık

· Anksiyete

· Çaresiz Hissetme

· Nedensiz Suçluluk

· Mide Bulantısı

· Güçsüz Hissetmek

· Başarısızlık ve Eleştiri Korkusu

· Aşırı Stres

· Kontrol Çılgınlığı

· Kendini İfade Edememe

· Kendini Tanıyamama

· Kıskançlık

· Duyguların Bastırılması

Solar Pleksus Çakranız Açıldığında Neler Olur?

Çakrası tamamen açılmış insanlar eksiksiz ve entegre kişiliklerdir. Yaşamlarının deneyimlerini, içlerindeki çocuğu kendileriyle bütünleştirmiş ve çevrelerinden sağlıklı bir kopuş içinde yaşarlar. Buna ek olarak; açık bir Solar Pleksus Çakraya sahip insanlar güçlü bir öz değer duygusuna sahiptirler, yani güçlü ve zayıf yönlerini bilirler, kendilerini oldukları gibi yansıtabilir ve öz disiplin oluşturabilirler.

Yeteneklerini bildikleri, sorumluluk aldıkları ve yüksek derecede dürüst oldukları için kendi fikirlerini yaratmayı ve savunmayı öğrenirler. Ayrıca zorlukları sever, direnç ve engellerle karşılaşsalar bile hedeflerine ulaşabilirler. Açık bir Solar Pleksus Çakraya sahip insanlar akıl ve duyguları arasında uyumlu bir bağlantı kurabilirler. Nadiren duygularıyla meşgul olurlar veya içlerinde kaybolurlar. Arkadaşları tarafından güçlü sinirlere sahip oldukları ve stresli durumlarla güvenle başa çıktıkları algılanır. Doğal öz güven ve güç, başkalarının onları manipüle etmesini engeller. Hayatta kendilerine yer bulurlar ve ne istediklerini her zaman bilirler.

Solar Pleksus Çakranızı Nasıl Açarsınız?

· Geçmişi serbest Bırakarak

· Depoladığınız Duyguları Serbest Bırakarak

· Konfor Alanınızdan Çıkarak

· Meditasyon ve Enerji Çalışmaları Yaparak

· İnançları Sınırlama Bilincini Kazanarak

· Aromaterapi Öğrenerek

· Beslenmenizi Düzenleyerek

· Doğal Taşlar ve Kristalleri Kullanarak

· Olumlamalar Yaparak

Tüm bunları yapabilmenin ön adımı kendini tanımaktır. Kendisini tanımayan bir kişi yolculuğunda hiçbir adım atamaz. Yukarıda yazdığım bu adımların elbette ciddi içerikleri var. Bu yolculukta ben Yaşamın Direksiyonunda Atölyesi’nde sizlere eşlik ediyorum. İç sesimizi dinleyerek başladığımız yolculuğumuz meditatif bir yaklaşımla sürerken bir yandan agtagonistimizle tanışıyor bir yandan da kahramanın yolculuğuna katılıyoruz. Sanatsal çalışmalar yaparak içimizdeki tüm duygularla yüzleşirken bir yandan da meditasyon yaparak tüm çakralarımızı teker teker dengeye kavuşturuyoruz.

Detaylı bilgi için buradan iletişime geçebilirsiniz.

Author avatar
Şebnem Toker